ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานเกษตรอำเภอทับปุด

73/16 หมู่ที่ 4 ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180